W Jeleniej Górze zmarł 24 Iipca br. ks. plk Wilhelm Kubsz, kapłan ze zgromadzenia Oblatów Marii Niepokalanej, były kapelan I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a następnie I Armii WP, uczestnik bitwy pod Lenino, pierwszy Generalny Dziekan Wojska Polskiego, a ostatnio proboszcz garnizonu i parafii cywilnej w Jeleniej Górze, zasłużony kapłan i działacz społeczny, laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.

Urodził się 29 marca 1911 r. w Gliwicach, a najmłodsze lata spędził w śląskim Wodzisławiu. W latach 1924—1930 uczył się w lublinieckim niższym seminarium duchownym misjonarskim Oblatów. Po jego ukończeniu wstąpił do nowicjatu tego zgromadzenia w Markowicach, w następnym zaś roku wstępuje do seminarium duchownego swego zgromadzenia w Obrze. Z rąk arcybiskupa Dymka, 21 czerwca 1936 r., otrzymał święcenia kapłańskie. Do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. pozostaje przy obrzańskim seminarium. Pierwszą jego placówką parafialną stal się poleski Luninlec, a następnie byl administratorem parafii Puzicze. Za utrzymywanie kontaktów z ruchem partyzanckim i kolportaż podziemnej prasy został przez Gestapo aresztowany i osadzony w więzieniu w Baranowiczach.

Z więzienia w Baranowiczach zdołał zbiec, w czym pomógł mu więzienny strażnik praktykujący katolik i antyfaszysta narodowości austriackiej. Z Baranowicz udało mu się przedostać w okolice Puzicz. Poszukiwany przez Niemców, wstąpił do działającego tu radzieckiego oddziału partyzanckiego, który następnie rozwinął się w Brygadę Partyzancką im. Lenina.Ponad rok czasu dzielił losy radzieckich partyzantów, walczył i przebijal się z okrążeń — pełnił szereg funkcji — m.in. sanitariusza, zyskał ogólny szacunek i zaufanie. Jednocześnie petnil swoje kapłańskie powinności, odwiedzal wsie, w których mieszkali katolicy, które były stale terroryzowane przez pacyfikacyjne wyprawy hitlerowców. Dla mieszkańców tych odprawiał nabożeństwa i udzielał posług religijnych.

W maju 1943 r. gdy doszła go wieść o formowaniu na terenie ZSRR polskich oddziałów wojskowych, zgłosił gotowość wstąpienia do nich. Przewieziony tam został samolotem radzieckim, który przybył po rannych partyzantów. Z Moskwy znalazł się w Sielcach, w ośrodku formowania I Dywizji im. Kościuszki. Powierzono mu funkcję kapelana dywizji. W dniu 15 lipca 1943 r. od żołnierzy dywizji i jej dowódcy płk. Zygmunta Berlinga odebrał uroczystą przysięgę wojskową wierności sztandarowi.

Podczas bitwy pod Lenino obsługiwał rannych i umierających, nieraz na pierwszej linii ognia. Wraz z I Armią WP wrócil jej szlakiem do kraju. Wszędzie towarzyszyl żołnierzom w ich wojennym marszu. 

Po wojnie wstąpił do klasztoru na. Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich, później przebywał w klasztorze w Gdańsku. Od 1954 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii w Pawłowie kolo Chojnic w diecezji chełmińskiej. Od 1957 do 1964 r. był proboszczem parafii Łaskowice na Pomorzu. W latach następnych pelnił funkcje kapelańskie w kościołach garnizonowych we Wroclawiu i Katowicach, a ostatnie w Jeleniej Górze, gdzie byl zarazem proboszczem paratii św. Krzyża.

Ksiądz Wilhelm Kubsz odznaczony był Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Grunwaldu i wieloma innymi odznaczeniami. Odszedł żarliwy kapłan, dzielny żołnierz, szczery patriota. Będzie trwać pamięć o Nim. (w) 

Administrator pragnie złożyć podziękowania za udostępnianie tego materiału Panu Doktorowi Piotrowi Sadowskiemu.

 

 
FaLang translation system by Faboba